KULUNVALVONTA JA TYÖAJANSEURANTA

Kulunvalvonta valvoo, ohjaa sekä rajoittaa liikkumista ja tuo tietoa liikkeistä sekä kulkutapahtumista. Kulunvalvonnalla tarkoitetaan oviin ja kulkuväyliin kohdistuvaa valvontaa ja tarkkailua. Kulunvalvonnan yleinen syy on asiattomien henkilöiden kulun estäminen ja sallittujen kulkujen ohjaaminen halutuille kulkureiteille sekä kulkujen tarkkailu tarvittaessa.

Tarvitsetko työajanseurannan osaksi muuta kulunvalvontaa, oletko päivittämässä vanhaa järjestelmää uuteen ja tarpeistasi paremmin palvelevaan?

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton alkukartoitus - Mietitään yhdessä tilanteeseen sopiva ratkaisu ja toteutetaan se


Hedsam

Hedsam Novitas -järjestelmä on Hedengren Securityn monivuotisen kehitystyön ja uusimman laitetekniikan saavutus. Kotimaista tietokantapohjaista ja selainkäyttöistä järjestelmää on mahdollista käyttää, ylläpitää ja hallita paikasta ja ajasta riippumatta. Soveltuu yhden oven kohteista yli 1000 oven järjestelmiin. Mukautuu hyvin kohteen tarpeiden ja vaatimustasojen muuttuessa, modulaarisen rakenteensa ansiosta. Hedsam Novitaksen pohjalle rakennettu, viranomaisten vaatimukset täyttävä Hedsam Novitas Raksa –järjestelmä kerää ja raportoi rakentamispalveluja sisältävät urakat ja niihin liittyvät kulkulupa- sekä läsnäolotiedot. 

Satel

työajanseuranta on mahdollista liittää osaksi muuta kulunvalvontaa ja saada sieltä tietoja henkilökunnan kulkutapahtumista, heidän tekemien leimausten perusteella. Näitä leimauksia voivat olla töihin tulo ja sieltä poistuminen, 

Paxton Net2

kulunvalvontajärjestelmä on yksinkertainen käyttää. Se mahdollistaa 200 ovikeskuksen ja 50 000 käyttäjän hallinnnan. Paxton
Net2 on helppo integroida lukuisiin eri järjestelmiin kuten; viedovalvontaan, murto- ja rikoshälytinjärjestelmään ja palohälytinjärjestelmään. Net 2 on erinomainen ja turvallinen ratkaisu yrityksille kohteesta riippumatta. Paxton esite (pdf)