Lesec Oy:llä finanssiala Ry:n hyväksyntä

677784b9-f58f-4bb7-97c0-5defc29ecc4dpng

LESEC OY ON HYVÄKSYTTY FINANSSIALA RY:N MURTOHÄLYTYSJÄRJESTELMIÄ TOIMITTAVIEN LIIKKEIDEN JOUKKOON.

Murtohälytysjärjestelmiä toimittavat liikkeet luetteloidaan Finanssiala ry:n vaatimusten mukaan. Vaatimukset on kuvattu asiakirjassa ” Murtohälytysjärjestelmien suunnittelu- ja asennusliikkeiden vaatimukset 2017”. Vaatimukset perustuvat toiminnan laatuun, yrityksen luotettavaan toimintaan ja vastuuhenkilöiden ammattitaitoon. Luettelointia hakeva yritys voi todentaa nämä vaatimukset akkreditoidun sertifiointilaitoksen myöntämällä sertifikaatilla tai lausunnolla. Sertifiointilaitoksen myöntämällä sertifikaatilla tai lausunnolla todetaan vaatimustenmukaisuus ja yrityksen käyttämän laatujärjestelmän olevan SFS-EN ISO 9001 laatustandardin mukainen tai se on arvioitu soveltuvin osin sitä vastaavaksi.