Kulunvalvonta valvoo, ohjaa sekä rajoittaa liikkumista ja tuo tietoa liikkeistä sekä kulkutapahtumista. Kulunvalvonnalla tarkoitetaan oviin ja kulkuväyliin kohdistuvaa valvontaa ja tarkkailua. Kulunvalvonnan yleinen syy on asiattomien henkilöiden kulun estäminen ja sallittujen kulkujen ohjaaminen halutuille kulkureiteille sekä kulkujen tarkkailu tarvittaessa.  

 työajanseuranta on mahdollista liittää osaksi muuta kulunvalvontaa ja saada sieltä tietoja henkilökunnan kulkutapahtumista, heidän tekemien leimausten perusteella. Näitä leimauksia voivat olla töihin tulo ja sieltä poistuminen

Tarvitsetko työajanseurannan osaksi muuta kulunvalvontaa, oletko päivittämässä vanhaa järjestelmää uuteen ja tarpeistasi paremmin palvelevaan?

Ota yhteyttä ja tilaa maksuton alkukartoitus - Mietitään yhdessä tilanteeseen sopiva ratkaisu ja toteutetaan se

Kulunvalvonta, työajanseuranta ja työajannäyttö

Kulunvalvontajärjestelmä helpottaa kulkuoikeuksien hallintaa ja parantaa turvatasoa. Järjestelmä tallentaa kaikki kulkutapahtumat ja tarvittaessa se kytkee murtohälytyksen päälle ja pois.

Kulunvalvontajärjestelmän avulla voidaan estää asiattomien henkilöiden pääsy tiloihin ja erilaisia kulkuoikeusmäärityksiä käyttäen, voidaan myös kulkuoikeuksia rajata. Kulkuoikeuksia voidaan myös rajata kulkualue, kellonaika ja kalenterikohtaisesti. Arkipyhät ohjelmoidaan tarvittaessa etukäteen. Näppäimistölukijoilla voidaan määritellä aika, jolloin kortin lisäksi vaaditaan PIN-koodi. Automaattiset viikko-tai kalenteriajastukset avaavat tai sulkevat haluttaessa ovien lukituksia tai kun ensimmäinen kulkuoikeuden omaava henkilö on saapunut.

Kulunvalvontajärjestelmän tunniste ( kortti, tagi, radioavain, bluetooth ) korvaa perinteisen avaimen. Turvallisuus paranee ja kustannukset pienenevät, koska tunnistetta ei voi kopioida (Desfire-tekniikka) ja kadonnut tunniste voidaan mitätöidä ohjelmallisesti.

Kulunvalvontaan voidaan liittää tarvittaessa työajanseuranta erilaisine määrittelyineen ja raportein. Raportit voidaan liittää suoraan palkanlaskentaan.


kulunvalvontajärjestelmä on yksinkertainen käyttää. Se mahdollistaa 200 ovikeskuksen ja 50 000 käyttäjän hallinnnan. Paxton
Net2 on helppo integroida lukuisiin eri järjestelmiin kuten; viedovalvontaan, murto- ja rikoshälytinjärjestelmään ja palohälytinjärjestelmään. Net 2 on erinomainen ja turvallinen ratkaisu yrityksille kohteesta riippumatta. Paxton esite (pdf)


Hedsam Novitas -järjestelmä on Hedengren Securityn monivuotisen kehitystyön ja uusimman laitetekniikan saavutus. Kotimaista tietokantapohjaista ja selainkäyttöistä järjestelmää on mahdollista käyttää, ylläpitää ja hallita paikasta ja ajasta riippumatta. Soveltuu yhden oven kohteista yli 1000 oven järjestelmiin. Mukautuu hyvin kohteen tarpeiden ja vaatimustasojen muuttuessa, modulaarisen rakenteensa ansiosta. Hedsam Novitaksen pohjalle rakennettu, viranomaisten vaatimukset täyttävä Hedsam Novitas Raksa –järjestelmä kerää ja raportoi rakentamispalveluja sisältävät urakat ja niihin liittyvät kulkulupa- sekä läsnäolotiedot